Pracownicy

ADMINISTRACJA
Joanna Kowalska - Zastępca Dyrektora
Maria Kusak – Główna Księgowa
Renata Tatar – Zastępca Głównej Księgowej
Alicja Truchlewska – Kasjer – Księgowa
Cecylia Brzoza – Kierownik ds. Pracowniczych i Organizacyjnych
Bogumił Niebelski – Organizator Widowni
Jolanta Świstak – Kierownik Literacki
Hanna Świętnicka - Specjalista ds. Marketingu
Barbara Rzeszutek – Intendent
Beata Sobczyk – Specjalista ds. Administracyjnych

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Marzena Smolińska – Kierownik Pracowni Plastycznej
Kamil Dudzic
Aleksandra Jędrzejewicz
Barbara Kurzątkowska
Alexander Obara

DZIAŁ TECHNICZNY
Piotr Ruchomski – Kierownik Techniczny
Karol Górski - Specjalista d/s produkcji teatralnej
Grzegorz Jaguś
Grzegorz Karkowski
Krzysztof Kęćko
Piotr Motyl
Bogdan Tobera
Daniel Wiśniewski

OBSŁUGA WIDOWNI
Małgorzata Maciocha
Małgorzata Mikita
Artur Gierak

OBSŁUGA TEATRU
Magdalena Barcicka
Iwona Fert
Paweł Detka