Piotr Klimek

Kompozytor, wykładowca, producent muzyczny.

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze (Kompozycja w klasie Giliusa van Bergeijk'a i Diderika Haakmy Wagenaar'a - 1997) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (Kompozycja w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Navratil). Tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycji uzyskał w roku 2003 (A.M. w Poznaniu). Dodatkowe konsultacje mistrzowskie pobierał u prof. Marka Jasińskiego i prof. Włodzimierza Kotońskiego.

Od 1998 r. wykłada przedmioty muzyczne na Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Sztuki w Szczecinie. Gościnny wykładowca kompozycji w Królewskim Konserwatorium w Hadze w 2003r oraz Uniwersytecie Sztuki w Zurichu w roku 2009.

Współpracuje również z Akademiami Teatralnymi w Warszawie i Krakowie. Konsultant muzyczny instytucji kultury w Szczecinie. Dyrektor Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Sztuki w Szczecinie w latach 2010 - 2011, a w roku 2012 prorektor ds. Artystycznych i Współpracy z Zagranicą tej uczelni.

Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, Burgemeester van Kolfschotenfonds, Fundacji Batorego, Stiftung Kulturfonds Berlin oraz Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Pisze muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną i elektroniczną. Od 1991 roku silnie związany z teatrem, napisał muzykę do ponad 130 realizacji scenicznych w Polsce i poza granicami kraju. Tworzy instalacje i obiekty dźwiękowe oraz bierze udział w projektach z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Pilotuje również autorski, eksperymentalny program edukacji muzycznej dla osób niesłyszących.

Realizacje w teatrze "Kubuś":

  • "Kopciuszek", scenariusz i reżyseria - Ireneusz Maciejewski, 2013 (muzyka razem z Bartłomiejem Orłowskim)
  • "Kosmiczna sprawa", tekst i reżyseria - Agata Biziuk, 2014 (muzyka)
  • "Akademia Pani Beksy", tekst - Julia Holewińska, reżyseria - Robert Drobniuch, 2017 (muzyka)